MILJØ

Vi sætter en ære i at lave Katrine & Alfreds tomater under størst mulig hensyntagen til vores miljø og omgivelser.
Vi anvender spildvarme fra el-produktion til at opvarme vores drivhuse med. Som de første i Danmark har vi taget røggassen fra el-produktionen og omhyggeligt renset den, og genanvendt den til gavn for vores planter.
Vores bakker til Katrine & Alfreds tomater som en selvfølgelighed, lavet 100% genbrugspap. Det affald vi får, bliver sorteret og genanvendt på bedst mulige måde.

BIOLOGISK BEKÆMPELSE
Alle vores tomatpassere er uddannet til at holde et skarpt øje på evt. skadevoldere i vores planter. Hvis man vil undgå pesticider og kemikalier, er det utrolig vigtigt, at alle planter holdes under regelmæssigt opsyn for skadedyr. Derfor har vi også en person ansat, hvis meste tid går med at sætte rovtæger og andre nyttedyr ud, samt holde øje med deres virken.
At undgå sprøjtemidler, er en af hjørnestenene i produktionen af Katrine & Alfreds tomater. Alle vores tomatblomster bliver også bestøvet på naturens egen måde, vi benytter humlebier til at bestøve alle tomatblomsterne.

EGET KRAFTVARMEVÆRK
I forbindelse med gartneriet har vi et kraftvarmeværk, som producerer miljøvenlig el til de fynske el-forbrugere. Kraftvarmeværket har mange fordele for planterne og for naturen. Kraftvarmeværket består af 3 motorer, der kører på naturgas. Motorerne udvikler utroligt meget varme. Den varme bruger vi til at varme vand op med. Det varme vand er et rest produkt fra el-produktionen. I stedet for at lade det varme vand gå til spilde, varmer vi gartneriet op med denne "spildvarme". Faktisk bliver godt 90% af vores samlede varmebehov dækket med denne spildvarme".
Røggassen bliver omhyggeligt renset for farlige stoffer. Til sidst er der kun CO2 og luft tilbage, som så blæses ind i drivhusene til stor gavn for planterne. Planterne bruger CO2 til fotosyntesen.
På den måde sparer vi naturen for et stort CO2 udslip.